DECRET 82/2010 - MESURES D'AUTOPROTECCIÓ

DECRET 82/2010 - PLA D'EMERGENCIES
DECRET
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es ixa el contingut d’aquestes mesures.
decret 82-2010 pla emergencia.pdf
Documento Adobe Acrobat [767.6 KB]
Descarga
DECRET 82/2010 - ANEXOS
DECRET
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es ixa el contingut d’aquestes mesures.
decret 82-2010 pla emergencia-anexos.pdf
Documento Adobe Acrobat [220.9 KB]
Descarga